February 29, 2016

צבעים הם חלק בלתי נפרד ממיתוג. הם מעבירים בצורה ויז׳ואלית את ערכי המותג. צבעים אמורים לעבוד יחד ולהעביר מסר. בכל עבודה בה נעשה שימוש בצבע, על בחירת הצבע להיות מחושבת ולא מקרית כדי ליצור סכמת צבעים הרמונית ונעימה לעין. צבעים אמורים לעבוד יחד ולא ״לריב״ אחד עם השני. צבעי...

Please reload

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle

כל הזכויות שמורות לעינת גורן סמוק ©